Seks & jouw leven

In een mensenleven kunnen allerlei dingen gebeuren die van invloed zijn op je seksueel functioneren of op hoe je seksualiteit beleeft. Dat kunnen leuke dingen zijn als een gewenste zwangerschap of een nieuwe relatie. Maar ook minder leuke dingen als een chronische ziekte of een ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Lees hieronder wat de impact kan zijn en wat je er aan kan doen, eventueel met hulp van de huisarts of een seksuoloog.