Zoeken
Tips & tools

Tijdens het gesprek met de arts

Deze tips helpen je tijdens het gesprek met de arts.

Maak tijdens het gesprek eventueel aantekeningen op papier

Je kunt daar thuis verder over nadenken of er over doorpraten met je partner (als je een partner hebt).

Stel ter afsluiting duidelijke vragen aan de arts

  • Wat denkt u dat er aan de hand is?
  • Wat zouden de oorzaken kunnen zijn van mijn probleem?
  • Wilt u mijn partner nog apart spreken?
  • Zijn er mogelijkheden voor een oplossing, welke?
  • Wat verwacht u van de toekomst, is herstel mogelijk of zal het probleem zich verergeren?

Verwacht niet onmiddellijk een kant en klare oplossing

Een seksueel probleem heeft vaak verschillende oorzaken. Er zijn geen gouden tips die onmiddellijk zullen helpen. Soms zijn ook meerdere gesprekken nodig om het probleem goed in kaart te brengen.

Als een behandeling wordt voorgesteld is het belangrijk daar na verloop van tijd op terug te komen

Een (huis)arts maakt niet altijd een vervolgafspraak en laat het vaak van jezelf afhangen of je terugkomt. Dit is van de arts geen teken van desinteresse. Neem dus zelf weer het initiatief en bespreek voor- en nadelen van de therapie en hoe verder gehandeld dient te worden.

Tot slot

Afhankelijk van het soort arts (huisarts, revalidatiearts, specialist, psychiater) zal het gesprek een andere invulling kunnen krijgen dan hier beschreven. Ook zal de band die je met de arts hebt of het probleem waarvoor je bij de arts komt, van invloed zijn op hoe het gesprek zal verlopen.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.