Zoeken
Tips & tools

Naar de huisarts

Heb je hulp nodig bij een seksueel probleem? De huisarts kan je helpen. Het hangt af van je eigen beleving of je vindt dat je een seksueel probleem hebt. Als je er niet uitkomt kun je altijd naar je huisarts gaan.

Je huisarts kan een luisterend oor bieden en bekijken hoe je geholpen kunt worden. Soms is het al voldoende als de huisarts je gerust stelt, uitleg geeft of je aanraadt om zelf meer informatie te zoeken, bijvoorbeeld in de bibliotheek of op internet.

Als er meer hulp nodig is, zal de huisarts je doorverwijzen naar een andere hulpverlener, afhankelijk van de klachten die je hebt. Bij lichamelijke problemen verwijst de huisarts bijvoorbeeld naar een gynaecoloog, uroloog of fysiotherapeut. Bij psychische klachten, zoals angst om te gaan vrijen, krijg je waarschijnlijk een verwijzing naar een psycholoog of seksuoloog. Het is ook mogelijk om deze therapie via internet te volgen.

Bekijk ook dit filmpje over het bespreken van seksuele problemen met de huisarts:

Tips voorbereiding gesprek huisarts

 1. Maak bij de assistente een dubbele afspraak (bij de huisarts)
  Je bent niet verplicht te vertellen waarover het gaat, zeg dat het een persoonlijk onderwerp is wat tijd zal kosten. De assistente van de huisarts zal dat altijd honoreren, mogelijk duurt het dan wel een aantal dagen voordat je terecht kunt.
 2. Ga je naar een specialist?
  Vraag dan bij de assistente van de specialist wat de mogelijkheden zijn van een langer consult. Stel dus niet op het eind van een bezoek aan de arts langs de neus weg een vraag over seksualiteit. De arts heeft dan geen tijd meer voor je en je neemt jezelf niet serieus.
 3. Maak je arts zo goed mogelijk duidelijk wat je bedoelt
  Een arts kan niet altijd raden wat je bedoelt. Het is dus belangrijk om woorden te gebruiken die je probleem goed verwoorden. Praten over “het” of over “de liefde” maakt niet goed duidelijk wat je bedoelt. Zeg: “de penis wordt niet goed meer stijf” of “ik kom niet meer klaar of te vroeg klaar”, of “ik heb minder zin om te vrijen”, of “de ingang van de vagina is pijnlijk als de penis naar binnen gaat”. Dit zijn voorbeelden, zeg het in je eigen woorden. Je hoeft je niet te schamen om deze woorden te gebruiken. Een huisarts is het gewend om over deze onderwerpen te praten.
 4. Maak helder wat precies je vraag is, wat je van de arts verwacht
  Een klacht is niet hetzelfde als een vraag. Iemand kan bijvoorbeeld een erectieprobleem hebben. Elke man zal daarover een andere hulpvraag hebben. De één wil weten of er een oplossing voor is, de ander wil alleen weten of dit niet duidt op iets ernstigs. Een derde is misschien blij dat hij niet langer gemeenschap hoeft te hebben met zijn vrouw.
 5. Zet trefwoorden op papier
  Zet eventueel van te voren een paar trefwoorden op papier of schrijf de vragen die je wilt stellen helemaal uit. Pak dit papier er tijdens het consult gerust bij, een arts vindt dit niet vreemd.

Een arts wil vaak de volgende dingen weten:

 • Wat gaat er precies niet goed?
 • Hoe lang bestaan de problemen?
 • Is er een aanleiding en hoe verliep het precies?
 • Reageert het lichaam helemaal niet meer op seksuele prikkels of soms nog wel (bijvoorbeeld bij zelfbevrediging, bij bepaalde seksuele handelingen, bij andere partners)?
 • Is er sprake van alcohol- of drugsgebruik?
 • Is er sprake van angsten, depressie, stress?
 • Hoe reageert de partner op het probleem? Zijn er problemen in de relatie?
 • Is er sprake van negatieve seksuele ervaringen (nu of in het verleden)?
 • Wat gaat er nog wel goed?
 • Wat verwacht een patiënt van de arts?

Je kunt je daar van tevoren op voorbereiden.

Ga eventueel met je partner

Je kunt overwegen om met je partner te gaan (als je een partner hebt). Je partner kan je waar nodig aanvullen of ondersteunen. Sowieso zal de partner zijn of haar eigen visie op het probleem hebben, dit kan de arts belangrijke informatie geven. Maar het is zeker ook prettig om eens alleen met een arts te praten.

Tijdens het gesprek met de arts

In gesprek met een arts? Hier vind je tips voor tijdens het gesprek

Maak tijdens het gesprek eventueel aantekeningen op papier. Je kunt daar thuis verder over nadenken of er over doorpraten met je partner (als je een partner hebt).

Stel ter afsluiting duidelijke vragen aan de arts:

 • Wat denkt u dat er aan de hand is?
 • Wat zouden de oorzaken kunnen zijn van mijn probleem?
 • Wilt u mijn partner nog apart spreken?
 • Zijn er mogelijkheden voor een oplossing, welke?
 • Wat verwacht u van de toekomst, is herstel mogelijk of zal het probleem zich verergeren?

Verwacht niet onmiddellijk een kant en klare oplossing. Een seksueel probleem heeft vaak verschillende oorzaken. Er zijn geen gouden tips die onmiddellijk zullen helpen. Soms zijn ook meerdere gesprekken nodig om het probleem goed in kaart te brengen.

Als een behandeling wordt voorgesteld is het belangrijk daar na verloop van tijd op terug te komen.  Een (huis)arts maakt niet altijd een vervolgafspraak en laat het vaak van jezelf afhangen of je terugkomt. Dit is van de arts geen teken van desinteresse. Neem dus zelf weer het initiatief en bespreek voor- en nadelen van de therapie en hoe verder gehandeld dient te worden.

Tot slot

Afhankelijk van het soort arts (huisarts, revalidatiearts, specialist, psychiater) zal het gesprek een andere invulling kunnen krijgen dan hier beschreven. Ook zal de band die je met de arts hebt of het probleem waarvoor je bij de arts komt, van invloed zijn op hoe het gesprek zal verlopen.

Hulp

Kijk hier waar je terecht kunt voor hulp bij seksuele problemen.

Hulp

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.